Schapenhoeden
Schapenhoeden.jouwweb.nl

 

Schapen Hoeden of  Drijven of Beschermen?

 

Volgens Wikipedia zijn Herdershonden honden die gefokt zijn voor het werken met vee. Er wordt onderscheid gemaakt tussen honden voor het drijven, hoeden en beschermen. 

De honden voor het beschermen van vee zijn veelal berghonden. Ook de hoedende honden hebben als taak hun kudde te beschermen, maar op een andere manier dan de berghonden die rondom en tussen de kudde lopen en er in opgroeien.

 

Drijven en hoeden  

Als een herdershond vooral achter de kudde werkt, heet het dat hij drijft. De schaapherder zelf zal voorop lopen of eveneens de kudde volgen. Ook kan de hond een kudde die zich op enige afstand bevindt naar de herder toe drijven. In ieder geval wordt bij het drijven het vee verplaatst.

Bij het hoeden, in enge zin, moet de hond ervoor zorgen dat een grazende kudde bijeen blijft, binnen door de herder aangegeven grenzen. De hond fungeert dan als levende omheining en kan zich ook naast de kudde bewegen. Dit is van belang als een weidegebied in blokken begraasd en bemest moet worden.

In tegenstelling tot het drijven, meestal met Border Collies, zijn in Nederland nog heel weinig mogelijkheden om te leren schapenhoeden. In Duitsland, wordt nog steeds op veel plaatsen traditioneel gehoed met Duitse Herdershonden of met Altdeutsche Hütehonden.

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb